Dịch vụ Tối ưu Tốc Độ Trang Web Siêu Nhanh chạy WordPress

1.200.000 đ 1.000.000 đ

Tối ưu về code web html/css/js và phía server kèm cache không bị lỗi giao diện.

Tối ưu hình ảnh

Loại bỏ plugin/font/code không cần thiết

Hỗ trợ chuyển sang VPS dùng Hocvps/Larvps

Điểm Page speed cao