Dịch vụ Tối ưu Tốc Độ Web Wordpress chạy Siêu Nhanh

1.000.000 đ

Cải thiện 3 chỉ số quan trọng CLS, FCP, LCP

Tối ưu về code web html/css/js và phía server kèm cache không bị lỗi giao diện.

Tối ưu hình ảnh

Loại bỏ plugin/font/code không cần thiết

Hỗ trợ chuyển sang VPS dùng Hocvps/Larvps

Điểm PageSpeed cao