Dịch vụ Khôi Phục và Xây dựng PBN

500.000 đ

Setup Website

Cài đặt Plugin, tối ưu site

Khôi phục đúng URL

Khôi phục hoặc đăng cho 30 bài viết ( bài viết 3 – 4 ảnh, tối ưu SEO )

  • Trên 30 – 200 bài 1 bài tính 15k
  • Trên 200 bài chỉ tính 12k/bài
  • Trên 1000 bài chỉ tính 10k/bài

Hết hàng